Om Blanche consulting

Blanche Consulting är ett IT-konsultföretag som fokuserar på leverans av projektledarkompetens till organisationer som är i behov av ledare för sina affärskritiska projekt.

Vi är baserade i Stockholm men driver projekt på plats hos våra kunder eller deras leverantörer i Norden. Via distribuerade team och offshoring är de projekt vi leder ofta globala och engelskspråkiga.

Vi anser att kommunikation är den viktigaste grundpelaren i professionen projektledning och precis som PMI(Project Management Institute) statuerar i sin rapport från 2013; The High Cost of Low Performance: The Essential Role of Communications, är ”den mest avgörande framgångsfaktorn i projektledning en effektiv kommunikation till samtliga intressenter” och bör vara ”en kritisk kärnkompetens för alla organisationer”. Vidare konstaterar skriften att ”I ett komplext och konkurrensutsatt företagsklimat har organisationer inte råd med att bortse från denna centrala del av projekts framgång och långsiktig lönsamhet”. Blanche Consulting är en garant för att ert Projekt kommer att kommuniceras effektivt och drivas lönsamt. Nyfiken? Ring oss gärna och fråga hur vi gör.

Våra konsulter är IPMA certifierade eller är i processen av att bli IPMA certifierade och har i genomsnitt 10 års erfarenhet av projektledning.

Vi tar oss gladeligen an mindre likväl som större projekt både avseende tid och kostnad.

Vad vi gör

system implementationer


Blanche Consulting har extensiv erfarenhet av systemimplementationer och utrullningsprojekt. Det är ofta via denna typ av uppdrag vi initierar och skapar goda relationer med nya uppdragsgivare. Vi har mångårig expertis inom området och har stor vana av utvärderingar, inköpsstöd/beställarstöd, workshops/förstudier, riskanalys, kravanalys, integrationer, anpassningar, installationer, konfigurationer, utbildningar, tester, driftstarter och förvaltning. Det vill säga, allt som hör till ett implementationsprojekt.

utveckling av system


Blanche Consulting har lång erfarenhet av att projektleda systemutvecklingsprojekt med olika projektlednings- och utvecklingsmetodiker varav PPS och Scrum hör till de mest frekventa. Branscherna varierar men bank och finans samt betalningsförmedling hör till de vanligaste. Vi har jobbat med allt från att projektleda utvecklingen av nya flaggskeppsprodukter inom kredithantering till att PCI-certifiera ”PaymentServiceProviders” och utvärdera och implementera olika typer av säkerhetslösningar inom kreditkortsbranschen.

webbprojekt


Blanche Consulting har omfattande erfarenhet av webbprojekt vare sig det gäller rena migreringar beträffande olika plattformar eller helt nya hemsidor med ny funktionalitet och insticksmoduler. Vi har arbetat mycket med e-handel och integrationer av betalnings- och speditörslösningar samt med kundwebbar inom e-handel och bilbranschen. Lösningarna har ofta tagits fram i samarbete med offshoring bolag vad gäller design och utveckling.

test

Kontakt

 

Besök vårt kontor

Address: Fjärilstigen 24, 153 36 Järna

Phone: +46 (0)707 64 66 21

Email: info@blancheconsulting.se

Öppettider

Mån. - Fre. 0800 - 1700

Lör. 0800 - 1200

Sön. Stängt

Få våra senaste inlägg