Om Blanche consulting

Blanche Consulting A�r ett IT-konsultfA�retag som fokuserar pA? leverans av projektledarkompetens till organisationer som A�r i behov av ledare fA�r sina affA�rskritiska projekt.

Vi A�r baserade i Stockholm men driver projekt pA? plats hos vA?ra kunder eller deras leverantA�rer i Norden. Via distribuerade team och offshoring A�r de projekt vi leder ofta globala och engelsksprA?kiga.

Vi anser att kommunikation A�r den viktigaste grundpelaren i professionen projektledning och precis som PMI(Project Management Institute) statuerar i sin rapport frA?n 2013; The High Cost of Low Performance: The Essential Role of Communications, A�r a�?den mest avgA�rande framgA?ngsfaktorn i projektledning en effektiv kommunikation till samtliga intressentera�? och bA�r vara a�?en kritisk kA�rnkompetens fA�r alla organisationera�?. Vidare konstaterar skriften att a�?I ett komplext och konkurrensutsatt fA�retagsklimat har organisationer inte rA?d med att bortse frA?n denna centrala del av projekts framgA?ng och lA?ngsiktig lA�nsamheta�?. Blanche Consulting A�r en garant fA�r att ert Projekt kommer att kommuniceras effektivt och drivas lA�nsamt. Nyfiken? Ring oss gA�rna och frA?ga hur vi gA�r.

VA?ra konsulter A�r IPMA certifierade eller A�r i processen av att bli IPMA certifierade och har i genomsnitt 10 A?rs erfarenhet av projektledning.

Vi tar oss gladeligen an mindre likvA�l som stA�rre projekt bA?de avseende tid och kostnad.

If you are unsure how to create a great essay, then seek help with essay writing by experts. Online essay writing services ensure you the best grade for your work. Only highly skilled essay writers with degrees in advanced studies work for these companies. They also have a wealth of essay writers experiences in their particular fields. The essay you receive will be tailored to fit your needs as well as your teacher’s requirements. These writers are available for assistance with your essay in a variety of ways.

It is likely that you have tried nearly every website if seek out someone who can aid you with your writing. But there are a few aspects to bear in mind before hiring writing services. The most important thing to check for prior to making an order is how much they charge for each page. Many https://urbanmatter.com/10-best-essay-writing-services-in-2022/ of these websites offer very low prices for an essaywhile some have higher prices and better quality writing. In any case, the level of service provided is extremely essential.

Vad vi gA�r

system implementationer


Blanche Consulting har extensiv erfarenhet av systemimplementationer och utrullningsprojekt. Det är ofta via denna typ av uppdrag vi initierar och skapar goda relationer med nya uppdragsgivare. Vi har mångårig expertis inom området och har stor vana av utvärderingar, inköpsstöd/beställarstöd, workshops/förstudier, riskanalys, kravanalys, integrationer, anpassningar, installationer, konfigurationer, utbildningar, tester, driftstarter och förvaltning. Det vill säga, allt som hör till ett implementationsprojekt.

utveckling av system


Blanche Consulting har lång erfarenhet av att projektleda systemutvecklingsprojekt med olika projektlednings- och utvecklingsmetodiker varav PPS och Scrum hör till de mest frekventa. Branscherna varierar men bank och finans samt betalningsförmedling hör till de vanligaste. Vi har jobbat med allt från att projektleda utvecklingen av nya flaggskeppsprodukter inom kredithantering till att PCI-certifiera ”PaymentServiceProviders” och utvärdera och implementera olika typer av säkerhetslösningar inom kreditkortsbranschen.

webbprojekt


Blanche Consulting har omfattande erfarenhet av webbprojekt vare sig det gäller rena migreringar beträffande olika plattformar eller helt nya hemsidor med ny funktionalitet och insticksmoduler. Vi har arbetat mycket med e-handel och integrationer av betalnings- och speditörslösningar samt med kundwebbar inom e-handel och bilbranschen. Lösningarna har ofta tagits fram i samarbete med offshoring bolag vad gäller design och utveckling.

test

Kontakt

 

BesA�k vA?rt kontor

Address: FjA�rilstigen 24, 153 36 JA�rna

Phone: +46 (0)707 64 66 21

Email: info@blancheconsulting.se

A�ppettider

MA?n. - Fre. 0800 - 1700

LA�r. 0800 - 1200

SA�n. StA�ngt

FA? vA?ra senaste inlA�gg

A lot of students need assistance creating a piece of work may be wondering where to find assistance with writing. It’s a great essay writer idea to search for a writing service that provides all the academic assistance needed. There are many benefits of professional writers. They can talk to clients directly, talk about details regarding the flow of content and style, as well as discuss specific formatting requirements. The Quality Assurance team will assist you to ensure your essay does not contain plagiarism, correctly refers to other sources, and complies with the most stringent academic requirements.

Organization of thoughts is a key element in the writing process. The general rule is to start your writing with a strategy that will best solve the challenge at hand. When the primary solution has been reached then you can offer alternative solutions. Make sure that the details you provide are related term paper writer service to the principal idea in your paper, and that your argument is flowing smoothly, with no interruptions. You should also write for your target audience. Consider what your target audience prefers to read, and then concentrate on meeting their desires.

If you’re lacking enough time or money to finish your assignment If you don’t term paper writer service have the time or money to complete your assignment, consider buying the essay of professionals. They have well-educated and qualified writers with an impressive history of success. You should always check the writing portfolios of the writers and their qualifications before hiring them to work on your paper. Writing skills that are academically sound are crucial. Also, they must have been awarded a PhD or MA qualification to ensure you get a high-quality paper.